เตรียมพบกับ
มหกรรมงานบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในไทย
บนโลก METAVERSE